Vi utbildar Sverige

Allt från mopedkörkort till motorsågskörkort

Motorsågskörkort

Vid bokning av större grupper eller utbildning hos er gällande motorågskörkort vänligen ta kontakt för offert

Kontakta oss

Utbildning på motorsåg

Vi tar det i lugnt tempo så att alla är med. Halva nöjet med det hela är att få vara ute i skogen. Inget slår doften av nysågat virke.

Motorsåg

Oavsett vad motorsågen används till så krävs det någon form av utbildning.

  • Detta styrs av Arbetsmiljöverkets författning 2012:1 (AFS 2012:1)
  • De olika utbildningarna har fått alfabetisk beteckning där var bokstav motsvarar olika kompetenser. Utifrån detta kan man välja den beteckning som motsvarar det arbete man utför.

Trädfällning, grund

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt.

De mål som ingår i utbildningen är:

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
  • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
  • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Provet

Provet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Man som sågar träd