Vi utbildar Sverige

Allt från mopedkörkort till motorsågskörkort

Körkort B 96 / BE

Vad är B 96 Behörighet

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 • Du har körkort med behörighet B.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt körprov.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökat B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där ena delen avser utökat B.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Krav för att övningsköra

Om du har B-behörighet och vill övningsköra privat för utökat B finns två alternativ:

För att få övningsköra privat med ett släp som är så tungt att fordonskombinationen överstiger gränsen för den vanliga B-behörigheten krävs beslut om handledarskap av Transportstyrelsen för din handledare/lärare. Han eller hon ska själv ha körkort för utökat behörighet B eller behörighet BE och ha haft ett sådant körkort under minst fem av de senaste åren.

För att få övningsköra privat med en fordonskombination som klarar gränsen för vanligt B-körkort behövs inget beslut om handledarskap för din handledare/lärare. När det krävs beslut om handledareskap för övningskörningen (alternativ 1) ska handledare ta med sig handledarbeviset när du övningskör. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska då även placeras så att den är väl synlig bakifrån.

När det krävs beslut om handledarskap för övningskörningen är det handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

En bil med släp.

 

Körkortstillstånd BE

 • När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.
 • Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om körkortstillstånd. Betala med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett eller ansöker via e-tjänst. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.
 • När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov.
 • Om ditt körkortstillstånd går ut och du måste ansöka om ett nytt så behöver din godkända handledare inte ansöka om godkännande på nytt. Godkännandet som handledare står kvar även med det nya körkortstillståndet.
 • Tänk på att ansöka om körkortstillstånd i god tid (någon månad) innan du har tänkt börja övningsköra.

Övningskörning BE

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik. Du behöver en erfarenhetsbank att ta ur när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer. Att du handlar rätt kan avgöra din och medtrafikanternas framtid.

Krav för övningskörning behörighet BE, personbil med tungt släp Körning med tungt släp ställer särskilda krav på manövreringen, som du bara kan lära dig genom att öva. Du ska bl.a. lära dig att använda rätt växlings- och bromsteknik. Du ska kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Krav för att få övningsköra:

 • ha fyllt 18 år
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra med personbil eller lätt lastbil med tungt släp måste du ha körkort för behörighet B. Prov får genomföras med automatbil om man har ett manuellt i grunden utan att man får restriktion på körkortet.

En bil med släp.