Brandskydd

Person pratar i kommunikationsradio

Utbildningar inom brandskydd

För dig som utför någon form av arbete där det föreligger risk att brand uppstår

Vi erbjuder företagsutbildningar inom brandskydd. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

Brandfarligt arbete

1 dag

Rikstäckande

Brandfarligt arbete är en ny utbildning framtagen av bland annat Sveriges Byggindustrier.

Denna utbildningen uppfyller de krav som försäkringsbolagen ställer på dig som gör någon form av arbete där det föreligger en brandrisk. Den som genomfört utbildningen Brandfarliga Arbeten med godkänt resultat och innehar ett giltigt certifikat har behörighet att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens krav.

Brandfarliga Arbeten motsvara Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbete.

Certifikat

Brandfarliga arbeten är en utbildning som är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen. Den uppfyller försäkringsbolagens krav och har tagits fram för att säkerställa rätt förutsättningar för jobb där brand kan uppstå. Det kan vara arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor såsom exempelvis lödning eller svetsning.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktiska släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.