Lift

Ett gult trafikljus

Företagsutbildningar inom lift

Vi erbjuder företagsutbildningar inom lift, några av våra kurser är Lift grund, Fallskydd, Lift Grund/Fallskydd och Lift repetion. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

Lift Grund

Kursen omfattar 1 – 2 Dagar

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade kunskaper. Repetitionsutbildningen innehåller teoretiska moment samt praktiskt moment. När du väljer grundutbildning kan de teoretiska delen genomföras via E-lift.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper för säkert arbete med mobil arbetsplattform.

Innehåll

Repetition utav olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.
Presentation av olika typer av liftar
Olika liftar och deras användningsområden
Funktion och användning för olika lifttyper
Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.

 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Fallskydd Grund

Kursen omfattar en heldag

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete i utrymmen som är svåra att utrymma.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Innehåll

 • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd.

Lift och fallskydd

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade kunskaper. Repetitionsutbildningen innehåller teoretiska moment samt praktiskt moment. När du väljer grundutbildning kan de teoretiska delen genomföras via E-lift.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper för säkert arbete med mobil arbetsplattform.

Innehåll

Repetition utav olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

Presentation av olika typer av liftar
Olika liftar och deras användningsområden
Funktion och användning för olika lifttyperv Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.

 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete i utrymmen som är svåra att utrymma.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Innehåll

 • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
 • Känna till olika typer av fallskydd
 • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
 • Förstå falldämparens funktion
 • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
 • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
 • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
 • Kunna genomföra en räddning av en nödställd.

Lift repetition

Kursen omfattar 1 – 2 Dagar

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade kunskaper. Repetitionsutbildningen innehåller teoretiska moment samt praktiskt moment. När du väljer grundutbildning kan de teoretiska delen genomföras via E-lift.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper för säkert arbete med mobil arbetsplattform.

Innehåll

Repetition utav olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.
Presentation av olika typer av liftar
Olika liftar och deras användningsområden
Funktion och användning för olika lifttyper
Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.

 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Nedtagning av nödställd i stolpe

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.