Vi utbildar Sverige

Allt från mopedkörkort till motorsågskörkort

Röjsågskörkort

Vid bokning av större grupper eller utbildning hos er gällande röjsågskörkort vänligen ta kontakt för offert

Kontakta oss

Regler & bestämmerlser

För att vi på R1 Utbildning skall utfärda ett röjsågskörkort måste deltagaren uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets AFS 2012:1 och Säker Skogs riktlinjer för röjsågskörkort.

Intensivkurs klass RA

RA är den grundläggande nivån som man måste klara av först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

RA-nivån täcker även RT-nivån, dvs om man tagit RA behöver man inte ta RT.

Syfte och mål med utbildningen:

 • Start och hantering av röjmotorsågen
 • Justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • Grundläggande teknik för kontrollerad
 • Sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
 • Arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • Daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • Kontroll av såg och skyddsutrustning

Intensivkurs klass RB

RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.

Syfte och mål med utbildningen:

 • Fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • Justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • Användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • Arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • Sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • Arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • Daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • Risker som är förknippat med stammar i spänn

Klass RT

RT är en speciell nivå för enbart grästrimning med skärverktyg av plast. Innehållet är i stort sett samma som för RA, men inga skärverktyg i metall ingår. Nivån är framtagen främst för sommararbetande ungdomar.

Teoriprov

Du får ett antal kryssfrågor, 9 till 18 st, beroende på vilket prov det är, med endast ett rätt alternativ på varje. Man får ha ett begränsat antal fel för att bli godkänd.

Praktiskt prov

Genom de praktiska proven ska man kunna visa att man behärskar redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt. En rad olika delmoment skall klaras av med vissa krav på utfört arbete:

Röjsåg RA

 • Justering av sele
 • Start & hantering
 • Slyröjning
 • Skötsel & filning av klinga

Röjsåg RB

 • Riktad fällning av grövre stammar
 • Arbetsplanering
 • Stammar i spänn
Man som använder en röjsåg