Vi utbildar Sverige

Allt från mopedkörkort till motorsågskörkort

B Körkort

Körkortstillstånd

För att kunna övningsköra behöver du ett körkortstillstånd. Detta ansöker du om hos Transportstyrelsen.

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om körkortstillstånd. Betala med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett eller ansöker via e-tjänst. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov. Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas. Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Om ditt körkortstillstånd går ut och du måste ansöka om ett nytt så behöver din godkända handledare inte ansöka om godkännande på nytt. Godkännandet som handledare står kvar även med det nya körkortstillståndet.

Tänk på att ansöka om körkortstillstånd i god tid (någon månad) innan du har tänkt börja övningsköra.

Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik.

Du behöver en erfarenhetsbank att ta ur när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer. Att du handlar rätt kan avgöra din och medtrafikanternas framtid.

Två kvinnor sitter i en bil och diskuterar.

Får jag övningsköra?

För att få övningsköra ska du:

  • Ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil
  • Ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
  • Ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
  • Ha ett giltigt körkortstillstånd

Privat övningskörning

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare. Vid privat övningskörning för behörighet B ska du som övningskör dessutom ha en giltig introduktionsutbildning.

En introduktionsutbildning gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Bil bakifrån med övningslkörningsskylt