Transport och fordon

En person i gul väst kör en truck på ett lager

Företagsutbildningar inom transport och fordon

Vi erbjuder företagsutbildningar inom transport och företag. Några av de kurser vi erbjuder är APV steg 1.1 - 1.3, 2.1, 3.0, 2.2, hjullastare, teleskoplastare, grävmaskin, fyrhjuling, truck A-D, YKB delkurs 1-5. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

Arbete på väg 1.1, 1.2 & 1.3

1 Dag

Höör

Några arbeten som kan innebära kravkompetens i samtliga inriktningar är personal som utför både vägarbete och framför väghållningsfordon - beläggningspersonal, utför arbeten i Baskontrakt, medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera, utför projekterings- eller servicearbeten, vakt som även utför lotsning, vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Kursinnehåll

Steg 1.1

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Steg 1.2

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, i rörelse respektive uppställda, enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för Apv.

Steg 1.3

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2.2 krav.
 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar, som tillexempel agera vakt vid vägarbete.

Certifiering

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg.

Arbete på väg 2.1 & 3.0

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Fordonsmonterare kran, validering

Fordonsmonterad kran omfattar gods- och timmerkranar.
Kranarna delas upp i två kategorier:

 • Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 tonmeter
 • Godskranar över 18 tonmeter

Fyrhjuling förarbevis

2 Dagar

Rikstäckande

Utbildning för dig som använder någon form av fyrhjuling i arbetet. Denna kursen uppfyller Transportstyrelsens krav för ett förarbevis. Utföres av Transportstyrelsens godkända utbildare och provförrättare. Uppfyller även de kraven som Arbetsmiljöverket ställer vid körning i Icke terräng och i lättare terräng.

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper i hanteringen av fyrhjuling.

Samt de kunskaper och färdigheter som medför att med bibehållen säkerhet kunna framföra fyrhjulingen i en icke avancerad terräng.

Första dagen är helt teoretisk. Kursmaterial skickas ut till kund i god tid för påläsning innan kurs. Första dagen avslutas med ett teoretiskt prov.

Dag två är helt praktiskt där vi steg för steg går igenom och praktiskt genomför de av Trasportstyrelsens sagda momenten.

Vid godkänt teoretiskt och praktiskt prov rapporteras deltagaren till Transportstyrelsen som i sin tur skickar ut en grundhandling till deltagaren.

Deltagandekrav

Krav för deltagande är att deltagren fyllt 16 år. Alla deltagarna måste kunna legitimera sig med ett i Sverige godkänd legitimation. Pass går bra.

Läs mer om utbildningen

Grävmaskin

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Hjullastare

Godshantering - Hantering av gods med gafflar, skopa och diverse hydrauliska redskap på hårdgjorda ytor (industriell hantering).

Anläggning - Arbete i schakt- och entreprenadverksamhet på alla typer av underlag. Mätteknik, ritningskunskap, avvägning och ballastkunskap ingår.

Teleskoplastare

Teleskoplastaren, "multimaskinen", används inom olika områden. Den fungerar som hjullastare med förlängd räckvidd och även som runtomsvängande och då mer lik en mobilkran.

Det krävs normalt traktor- eller B-kort för att kunna arbeta som förare av teleskoplastare. Du skall ha fyllt 18 och ha tillräckliga kunskaper.

För att få utbildningsbok eller yrkesbevis från TYA skall du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Teleskoplastare

Truckutbildning

2 Dagar

Rikstäckande

Grundläggande kurs för truckförare som ger både teoretisk och praktisk kunskap för att få framföra en truck. Utbildningen vänder sig till alla som någon gång framför en truck i arbetet, och som inte bara vill ha den senaste dokumentationen som krävs, utan vara ordentligt uppdaterad och ligga i framkant vad gäller effektiv och säker truckkörning.

Utbildningen hålls i enlighet med de senaste riktlinjerna för truckutbildning (TLP-10). Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna ett truckintyg. För att köra truck i andra länder måste du ta kontakt med det land du avser att köra truck i, eftersom kraven och reglerna skiljer sig åt. Vi åker ut och genomför utbildningen på plats på ert företag. Sanktionsavgift utgår för arbetsgivare som har anställda truckförare utan dokumenterade kunskaper, färdigheter och körtillstånd.

Lär dig köra regelrätt i denna utbildning

Som truckförare är ofta miljön mycket komplex vilket kräver god kunskap både teoretiskt och praktiskt. En väl utbildad personal leder ofta till lägre sjukskrivningstal och mindre sönderkörd utrustning.

Vid denna utbildning ges verktygen för att lösa dessa uppgifter i den egna verksamheten. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Utbildningen innehåller teoretisk del samt praktisk del båda med examinering.

Upplägg

Upplägget kan variera mycket beroende på erfarenhet hos deltagarna, teoriupplägg samt vilka truckar som används.

Vi är väldigt flexibla och skräddarsyr alltid våra utbildningar tillsammans med varje enskild uppdragsgivare.

Skyddsskor skall medtagas och användas på dom praktiska momenten

Certifikat

Efter avslutad kurs med godkända prov erhålles ett truckförarbevis.

Kursinnehåll

Teoridelen utförs på plats tillsammans med vår utbildare. I den praktiska delen har vi tillgång till alla de vanligaste truckarna som efterfrågas på arbetsplatserna. Kursens längd kan variera beroende på tidigare erfarenheter hos deltagarna.

 • Introduktion
 • Daglig tillsyn på aktuella truckar
 • Trafik och säkerhet
 • Grunderna för säker truckkörning
 • Riskanalys
 • Körning
 • Avslutning

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.