Bygg och Anläggning

Två personer på en byggställning

Företagsutbildningar inom bygg och anläggning

Vi erbjuder företagsutbildningar inom bygg och anläggning. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

Grävmaskin

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Hjullastare

Godshantering - Hantering av gods med gafflar, skopa och diverse hydrauliska redskap på hårdgjorda ytor (industriell hantering).

Anläggning - Arbete i schakt- och entreprenadverksamhet på alla typer av underlag. Mätteknik, ritningskunskap, avvägning och ballastkunskap ingår.

Lift Grund

Kursen omfattar 1 – 2 Dagar

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift ska ha dokumenterade kunskaper. Repetitionsutbildningen innehåller teoretiska moment samt praktiskt moment. När du väljer grundutbildning kan de teoretiska delen genomföras via E-lift.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

Syfte

Deltagaren ska ges kunskaper för säkert arbete med mobil arbetsplattform.

Innehåll

Repetition utav olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.
Presentation av olika typer av liftar
Olika liftar och deras användningsområden
Funktion och användning för olika lifttyper
Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.

 • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
 • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Motorkap

4h
Vi erbjuder också en heldagsutbildning där utbildningen omfattar fler praktiska moment.

Utbildningen riktar sig till dig som använder motorkapsmaskiner. Det finns idag krav på arbetsgivaren att du som medarbetare har tillräckliga kunskap för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Utbildningen blandar teori och praktik med fokus på praktiska övningar för val av utrustning, personligt skydd och arbetsteknik vid olika arbetsmoment. Utbildningen är i enlighet med AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön.

Målgrupp

För dig som använder motorkap eller är arbetsledare som behöver känna till risker med motorkap.

Mål

Att på ett säkert och effektivt sätt arbeta med motorkap.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar bland annat:

 • Vad säger lagen
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Genomgång av olika motorkapar och dess redskap
 • Motorkapens konstruktion
 • Ekonomi
 • Underhåll av motorkapen
 • Säkerhet
 • Om olyckan är framme
 • Plocka isär egen maskin och byte av redskap
 • Praktisk kapning ute

Ställningsbyggnad

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Schakta säkert

Kursbeskrivning

Utbildning schakta säkert, för ett säkrare arbete. Enligt AFS 1981:15 och AFS 1999:3

Beskrivning

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande för att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.

Innehåll:

 • Regelverk
 • Jordartskännedom
 • Tekniska egenskaper
 • Säker schakt
 • Övervakning och kontroll
 • Kunskapsprov

Säkra lyft

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Teleskoplastare

Teleskoplastaren, "multimaskinen", används inom olika områden. Den fungerar som hjullastare med förlängd räckvidd och även som runtomsvängande och då mer lik en mobilkran.

Det krävs normalt traktor- eller B-kort för att kunna arbeta som förare av teleskoplastare. Du skall ha fyllt 18 och ha tillräckliga kunskaper.

För att få utbildningsbok eller yrkesbevis från TYA skall du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Teleskoplastare

Travers

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.