Arbetsmiljö

Företagsutbildningar inom arbetsmiljö

Vi erbjuder företagsutbildningar inom arbetsmiljö. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

BAM - Bättre arbetsmiljö

2 Dagar

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen?

Vet du vilka lagar och regler som gäller?

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och du får veta mer hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem.

Innehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Riskhantering
  • Ansvar, delegering och handlingsplaner
  • Skyddsombudets roll och uppgift

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Ha grundläggande kunskaper hur man upptäcker och hanterar risker
  • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • Veta var du söker den informationen du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.