Arbetsmiljö

Person står framför lastbil

Företagsutbildningar inom arbetsmiljö

Vi erbjuder företagsutbildningar inom arbetsmiljö. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

BAM - Bättre arbetsmiljö

Kurslängd: 2 dagar 09.00 – 16.00 båda dagarna

Om utbildningen

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller?

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och du får veta mer hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem.

Innehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Riskhantering
  • Ansvar, delegering och handlingsplaner
  • Skyddsombudets roll och uppgift

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Ha grundläggande kunskaper hur man upptäcker och hanterar risker
  • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • Veta var du söker den informationen du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Skyddsombud, arbetsledare & chefer

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.