Vi utbildar Sverige

Allt från mopedkörkort till motorsågskörkort

Transport och fordon

Företagsutbildningar inom transport och fordon

Vi erbjuder företagsutbildningar inom transport och företag. Några av de kurser vi erbjuder är APV steg 1.1 - 1.3, 2.1, 3.0, 2.2, hjullastare, teleskoplastare, grävmaskin, fyrhjuling, truck A-D, YKB delkurs 1-5. Nedan kan du läsa mer om våra kurser. Finns inte kursen du letar efter? Kontakta oss för mer information

APV 1.1, 1.2 & 1.3

1 Dag

Höör

Några arbeten som kan innebära kravkompetens i samtliga inriktningar är personal som utför både vägarbete och framför väghållningsfordon - beläggningspersonal, utför arbeten i Baskontrakt, medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera, utför projekterings- eller servicearbeten, vakt som även utför lotsning, vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Kursinnehåll

Steg 1.1

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Steg 1.2

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, i rörelse respektive uppställda, enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för Apv.

Steg 1.3

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2.2 krav.
 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar, som tillexempel agera vakt vid vägarbete.

Certifiering

Efter godkänd utbildning erhålles deltagaren ett utbildningsintyg.

APV 2.1 & 3.0

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Fyrhjulning förarbevis

2 Dagar

Rikstäckande

Utbildning för dig som använder någon form av fyrhjuling i arbetet. Denna kursen uppfyller Transportstyrelsens krav för ett förarbevis. Utföres av Transportstyrelsens godkända utbildare och provförrättare. Uppfyller även de kraven som Arbetsmiljöverket ställer vid körning i Icke terräng och i lättare terräng.

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper i hanteringen av fyrhjuling.

Samt de kunskaper och färdigheter som medför att med bibehållen säkerhet kunna framföra fyrhjulingen i en icke avancerad terräng.

Första dagen är helt teoretisk. Kursmaterial skickas ut till kund i god tid för påläsning innan kurs. Första dagen avslutas med ett teoretiskt prov.

Dag två är helt praktiskt där vi steg för steg går igenom och praktiskt genomför de av Trasportstyrelsens sagda momenten.

Vid godkänt teoretiskt och praktiskt prov rapporteras deltagaren till Transportstyrelsen som i sin tur skickar ut en grundhandling till deltagaren.

Deltagandekrav

Krav för deltagande är att deltagren fyllt 16 år. Alla deltagarna måste kunna legitimera sig med ett i Sverige godkänd legitimation. Pass går bra.

Grävmaskin

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Hjullastare

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Teleskoplastare

Vill du ha mer information om utbildningen? Kontakta oss.

Truckutbildning

2 Dagar

Rikstäckande

Grundläggande kurs för truckförare som ger både teoretisk och praktisk kunskap för att få framföra en truck. Utbildningen vänder sig till alla som någon gång framför en truck i arbetet, och som inte bara vill ha den senaste dokumentationen som krävs, utan vara ordentligt uppdaterad och ligga i framkant vad gäller effektiv och säker truckkörning.

Utbildningen hålls i enlighet med de senaste riktlinjerna för truckutbildning (TLP-10). Efter godkänd utbildning erhåller deltagarna ett truckintyg. För att köra truck i andra länder måste du ta kontakt med det land du avser att köra truck i, eftersom kraven och reglerna skiljer sig åt. Vi åker ut och genomför utbildningen på plats på ert företag. Sanktionsavgift utgår för arbetsgivare som har anställda truckförare utan dokumenterade kunskaper, färdigheter och körtillstånd.

Lär dig köra regelrätt i denna utbildning

Som truckförare är ofta miljön mycket komplex vilket kräver god kunskap både teoretiskt och praktiskt. En väl utbildad personal leder ofta till lägre sjukskrivningstal och mindre sönderkörd utrustning.

Vid denna utbildning ges verktygen för att lösa dessa uppgifter i den egna verksamheten. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Utbildningen innehåller teoretisk del samt praktisk del båda med examinering.

Upplägg

Upplägget kan variera mycket beroende på erfarenhet hos deltagarna, teoriupplägg samt vilka truckar som används.

Vi är väldigt flexibla och skräddarsyr alltid våra utbildningar tillsammans med varje enskild uppdragsgivare.

Skyddsskor skall medtagas och användas på dom praktiska momenten

Certifikat

Efter avslutad kurs med godkända prov erhålles ett truckförarbevis.

Kursinnehåll

Teoridelen utförs på plats tillsammans med vår utbildare. I den praktiska delen har vi tillgång till alla de vanligaste truckarna som efterfrågas på arbetsplatserna. Kursens längd kan variera beroende på tidigare erfarenheter hos deltagarna.

 • Introduktion
 • Daglig tillsyn på aktuella truckar
 • Trafik och säkerhet
 • Grunderna för säker truckkörning
 • Riskanalys
 • Körning
 • Avslutning

YKB delkurs 1-5

1 Dag

Höör

YKB-fortbildningen omfattar minst 35 timmar och är uppdelad på 5 delkurser om en dag vardera. Du kan antingen gå samtliga under en vecka, eller olika datum uppdelat per delkurs. 

Den som tagit sitt C-kort efter 10 september 2009 och skall köra tung lastbil måste ha en särskild grundutbildning för att få sitt Yrkeskompetensbevis - YKB. Grundutbildningen är på minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare äldre än 21 år. Vi erbjuder inte denna grundutbildning utan hänvisar till t ex körskolorna.

Tog man sitt C-kort före 10 september 2009 är man undantagen kravet på grundutbildning. Men däremot krävs att man tar en fortbildningskurs inom sju år, alltså senast 10 september 2016. Dessa fortbildningskurser startar hos oss under november 2014.

Certfiering

Vi säkerställer att du får ut ditt YKB-bevis efter kursen.

Kursinnehåll

YKB - fortbildningskurs del 1 - Optimerad körning

Deltagaren skall få bättre kunskaper om både ekonomi och miljöpåverkan vid bränslebesparing.

Efter att kursen är genomförd skall deltagaren kunna optimera körningen för att spara både pengar och miljö. Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 1:1, 1:2 och 1:3 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

YKB - fortbildningskurs del 2 - Godstransporter

Den här delen skall uppdatera deltagarens kunskaper om regler, bestämmelser och rutiner avseende lastsäkring, lastning och lossning. Kursen kan i viss mån anpassas efter bransch eftersom skillnader kan finnas mellan olika transportslag. Upplysning om ekonomiska villkor både för inrikes och utrikes transporter ingår i kursen.

Kursen skall ge deltagaren kunskaper om regler gällande lastsäkring, lastning och lossning samt kännedom om vilka villkor som gäller för lagliga transporter.

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 1:4 och 3:7 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

YKB - fortbildningskurs del 3 - Lagar och regler

Uppdatering om lagar och bestämmelser gällande arbetstider och kör-/vilotider vid både inrikes- och utrikes körning. Genomgång av regler för yrkesmässig trafik och de villkor som gäller för gods och transporter. Vi uppmärksammar bl a problem som människosmuggling och andra brott som sker vid gränsövergångar.

Efter utbildningen skall deltagaren kunna reglerna för både arbetstider och färdskrivare och känna till de bestämmelser som finns för transporter och gods.

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 2:1, 2:2 och 3:2 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

Motsvarar utbildning hos - Volvo: Transportbranschen & lagstiftning, Scania: Modul A

Våra YKB-fortbildningskurser är anpassade efterVVFS 2008:159 och godkända av Transportstyrelsen. YKB-fortbildningen omfattar minst 35 timmar och är uppdelad på 5 delkurser om en dag vardera.

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Man kan ju ha gått några av delkurserna hos andra utbildare och då behöver vi få se intygen från dessa kurser för att kunna utfärda ett slutgiltigt intyg för genomförd YKB-fortbildning. 

YKB - fortbildningskurs del 4 - Ergonomi och hälsa

Upplysning om vikten av god hälsa (genom sömn, träning etc), ett så ergonomiskt riktigt arbetssätt som möjligt samt bra kosthållning.

Deltagaren skall efter utbildningen kunna förebygga och undvika fysiska risker och vara medveten om och uppmärksam på psykisk och fysisk förmåga.

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 3:3 och 3:4 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

YKB - fortbildningskurs del 5 - Säkerhet och kundfokus

Deltagaren skall kunna transportera gods på ett säkert och tryggt sätt och vara medveten om och uppmärksam på riskerna i olika trafiksituationer. Deltagaren skall efter kursen kunna bedöma krissituationer samt dessutom vara medveten om och kunna arbeta för det egna företagets profil och ha förstående för den egna rollen i mötet med kunder och medtrafikanter.

Utbildningen skall: 

 • Säkerställa förarens och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet samt belysa riskerna i trafiken.
 • Ge kunskaper om agerande i krissituationer.
 • Bidra till att företagets anseende på marknaden höjs och ge kunskaper om vikten av ett professionellt agerande.  

Efter utbildningen erhålles intyg för Mål 3:1, 3:5 och 3:6 enligt kap. 5 i lagen (2007:1157) gällande yrkesförarkompetens för den med C-behörighet.

Motsvarar utbildning hos - Volvo: Säker körning & kundfokus, Scania: Modul E.

Vid bokning av större grupper eller möjlighet till att få utbildningen hos er, vänligen kontakta oss för offert.